หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 21 ธ.ค. 2560 08.30-10.00 น.
-
2 002 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 21 ธ.ค. 2560 08.30-10.00 น.
-
3 003 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 21 ธ.ค. 2560 08.30-10-00 น.
-
4 004 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 21 ธ.ค. 2560 08.30-10-00 น.
-
5 005 แต่งบทร้อยกรอง/ กลอนแปด (แต่งสด 4 บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 21 ธ.ค. 2560 08.30-10-00 น.
-
6 006 แต่งบทร้อยกรอง/ กลอนแปด (แต่งสด 6 บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 21 ธ.ค. 2560 08.30-10-00 น.
-
7 007 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
-
8 008 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
-


สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑
เลขที่ ๒๗ วัดอิสาณ ถนนอนุวรรตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ (แห่งที่ ๑)
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ (แห่งที่ ๒)
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ www.group-11.net
Copyright © 2012-2014 All right reserved.