หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 026 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 21 ธ.ค. 2560 08.30-11.30 น.
-
2 027 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 21 ธ.ค. 2560 08.30-11.30 น.
-
3 052 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา รอบนอกกำแพงแก้วพระอุโบสถ 21 ธ.ค. 2560 08.30-11.30 น.
-
4 053 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา รอบนอกกำแพงแก้วพระอุโบสถ 21 ธ.ค. 2560 08.30-11.30 น.
-
5 028 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
-
6 029 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
-


สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑
เลขที่ ๒๗ วัดอิสาณ ถนนอนุวรรตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ (แห่งที่ ๑)
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ (แห่งที่ ๒)
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ www.group-11.net
Copyright © 2012-2014 All right reserved.