หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา เต็นท์ ซุ้มประตูถนนศรีสุมังค์ (ด้านตะวันออก) 21 ธ.ค. 2560 08.30-11.30 น.
-
2 050 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา บริเวณเต็นท์ลานวัด 21 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
-
3 051 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา บริเวณเต็นท์ลานวัด 21 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
-
4 031 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ด้วยโปรแกรม Joomla V.3.6 ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21 ธ.ค. 2560 08.30-11.30 น.
-
5 032 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
-
6 033 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
-


สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑
เลขที่ ๒๗ วัดอิสาณ ถนนอนุวรรตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ (แห่งที่ ๑)
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ (แห่งที่ ๒)
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ www.group-11.net
Copyright © 2012-2014 All right reserved.