หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 034 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา พระวิหาร ชั้น 2 21 ธ.ค. 2560 08.30-11.30 น.
-
2 035 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา พระวิหาร ชั้น 2 21 ธ.ค. 2560 08.30-11.30 น.
-
3 036 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
-
4 037 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
-
5 038 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
-
6 039 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
-


สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑
เลขที่ ๒๗ วัดอิสาณ ถนนอนุวรรตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ (แห่งที่ ๑)
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ (แห่งที่ ๒)
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ www.group-11.net
Copyright © 2012-2014 All right reserved.