หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา รอบในกำแพงแก้วพระอุโบสถ 21 ธ.ค. 2560 08.30-13.00 น.
-
2 041 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา รอบในกำแพงแก้วพระอุโบสถ 21 ธ.ค. 2560 08.30-13.30 น.
-
3 060 การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา พลับพลารับเสด็จ 21 ธ.ค. 2560 14.30-16.30
-
4 061 การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา พลับพลารับเสด็จ 21 ธ.ค. 2560 14.30-16.30
-
5 062 การแข่งขันท่องสูตรบาลีไวยากรณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา ภายในพระอุโบสถ 21 ธ.ค. 2560 14.30-17.30
-
6 063 การแข่งขันท่องสูตรบาลีไวยากรณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา ภายในพระอุโบสถ 21 ธ.ค. 2560 14.30-17.30
-
7 064 การแข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
-
8 065 การแข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
-


สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑
เลขที่ ๒๗ วัดอิสาณ ถนนอนุวรรตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ (แห่งที่ ๑)
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ (แห่งที่ ๒)
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ www.group-11.net
Copyright © 2012-2014 All right reserved.