หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ 20 ธ.ค. 2561 09.30-14.30 น.
-
2 041 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ 20 ธ.ค. 2561 09.30-14.30 น.
-
3 060 การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ 20 ธ.ค. 2561 09.30-11.30 น.
-
4 061 การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ 20 ธ.ค. 2561 09.30-11.30 น.
-
5 064 การแข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ 21 ธ.ค. 2561 08.30-10.30 น.
-
6 065 การแข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ 21 ธ.ค. 2561 08.30-10-30 น.
-


สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑
เลขที่ ๒๗ วัดอิสาณ ถนนอนุวรรตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ (แห่งที่ ๑)
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ (แห่งที่ ๒)
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ www.group-11.net
Copyright © 2012-2014 All right reserved.