หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

[ ทั้งหมด   20 ธ.ค. 2561   21 ธ.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 20 ธ.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ใต้ฐานองค์พระพุทธสุรินทรพร 20 ธ.ค. 2561 09.30-11.00 น.
2 002 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ใต้ฐานองค์พระพุทธสุรินทรพร 20 ธ.ค. 2561 09.30-11.00 น.
3 003 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ใต้ฐานองค์พระพุทธสุรินทรพร 20 ธ.ค. 2561 09.30-11.00 น.
4 004 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ใต้ฐานองค์พระพุทธสุรินทรพร 20 ธ.ค. 2561 09.30-11.00 น.
5 005 แต่งกลอนสด (แต่งสด 4 บท) ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ใต้ฐานองค์พระพุทธสุรินทรพร 20 ธ.ค. 2561 09.30-11.00 น.
6 006 แต่งบทกลอนสด (แต่งสด 6 บท) ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ใต้ฐานองค์พระพุทธสุรินทรพร 20 ธ.ค. 2561 09.30-11.00 น.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 011 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ เต้นทางด้านทิศเหนือองค์พระพุทธสุรินทรพร 20 ธ.ค. 2561 09.30-12.30 น.
2 054 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ เต้นทางด้านทิศเหนือองค์พระพุทธสุรินทรพร 20 ธ.ค. 2561 09.30-12.30 น.
3 055 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ เต้นทางด้านทิศเหนือองค์พระพุทธสุรินทรพร 20 ธ.ค. 2561 09.30-12.30 น.
4 012 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ เต้นทางด้านทิศเหนือองค์พระพุทธสุรินทรพร 20 ธ.ค. 2561 09.30-12-30 น.
5 056 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ เต้นทางด้านทิศเหนือองค์พระพุทธสุรินทรพร 20 ธ.ค. 2561 09.30-12.30 น
6 057 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ เต้นทางด้านทิศเหนือองค์พระพุทธสุรินทรพร 20 ธ.ค. 2561 09.30-12.30 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 015 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ใต้ฐานองค์พระพุทธสุรินทรพร 20 ธ.ค. 2561 09.30-12.30 น.
2 016 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ใต้ฐานองค์พระพุทธสุรินทรพร 20 ธ.ค. 2561 09.30-12.30 น.
3 017 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ใต้ฐานองค์พระพุทธสุรินทรพร 20 ธ.ค. 2561 09.30-12.30 น.
4 058 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาบำเพ็ญกุศลด้านทิศใต้องค์พระพุทธสุรินทรพร 20 ธ.ค. 2561 09.30-12.30 น.
5 059 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาบำเพ็ญกุศลด้านทิศใต้องค์พระพุทธสุรินทรพร 20 ธ.ค. 2561 09.30-12.30 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 026 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ใต้ฐานองค์พระพุทธสุรินทรพร 20 ธ.ค. 2561 09.30-12.30 น.
2 027 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ใต้ฐานองค์พระพุทธสุรินทรพร 20 ธ.ค. 2561 09.30-12.30 น.
3 052 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ เต้นทางด้านทิศเหนือองค์พระพุทธสุรินทรพร 20 ธ.ค. 2561 09.30-12.30 น.
4 053 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ เต้นทางด้านทิศเหนือองค์พระพุทธสุรินทรพร 20 ธ.ค. 2561 09.30-12.30 น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ เต้นทางด้านทิศเหนือองค์พระพุทธสุรินทรพร 20 ธ.ค. 2561 09.30-12.30 น.
2 050 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต่่อจากเต้นนิทรรศการด้านทิศใต้องค์พระพุทธสุรินทรพร 20 ธ.ค. 2561 09.30-11.30 น.
3 051 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต่่อจากเต้นนิทรรศการด้านทิศใต้องค์พระพุทธสุรินทรพร 20 ธ.ค. 2561 09.30-11.30 น.
4 031 การสร้างภาพยนตร์ (หนังสั้น) ม.1-ม.6 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ห้องประชุมโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ชั้น 2 20 ธ.ค. 2561 09.30-12.30 น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 034 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ห้องประชุมพิธีเปิด-ปิด 20 ธ.ค. 2561 09.30-12.30 น.
2 035 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ห้องประชุมพิธีเปิด-ปิด 20 ธ.ค. 2561 09.30-12.30 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ใต้องค์พระพุทธสุรินทรพร ชั้น 2 20 ธ.ค. 2561 09.30-14.30 น.
2 041 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ใต้องค์พระพุทธสุรินทรพร ชั้น 2 20 ธ.ค. 2561 09.30-14.30 น.
3 060 การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ห้องประชุมพิธีเปิด-ปิด 20 ธ.ค. 2561 09.30-11.30 น.
4 061 การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ห้องประชุมพิธีเปิด-ปิด 20 ธ.ค. 2561 09.30-11.30 น.

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑
เลขที่ ๒๗ วัดอิสาณ ถนนอนุวรรตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ (แห่งที่ ๑)
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ (แห่งที่ ๒)
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ www.group-11.net
Copyright © 2012-2014 All right reserved.