หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สนง.กลุุ่ม 11 จังหวัดสุรินทร์

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 46 10 25.64% 6 15.38% 10 25.64% 13 33.33% 39
2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 46 10 28.57% 5 14.29% 8 22.86% 12 34.29% 35
3 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 50 10 22.22% 4 8.89% 12 26.67% 19 42.22% 45
4 โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ 48 9 25% 5 13.89% 8 22.22% 14 38.89% 36
5 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 45 7 20% 5 14.29% 6 17.14% 17 48.57% 35
6 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา 39 7 21.21% 5 15.15% 6 18.18% 15 45.45% 33
7 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา 39 6 17.14% 5 14.29% 3 8.57% 21 60% 35
8 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา 43 5 13.89% 6 16.67% 3 8.33% 22 61.11% 36
9 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 33 5 16.67% 3 10% 7 23.33% 15 50% 30
10 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก 19 5 31.25% 2 12.5% 4 25% 5 31.25% 16
11 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 40 4 10.81% 8 21.62% 1 2.7% 24 64.86% 37
12 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม 33 4 13.79% 1 3.45% 1 3.45% 23 79.31% 29
13 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา 37 3 9.09% 6 18.18% 11 33.33% 13 39.39% 33
14 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา 41 3 9.68% 4 12.9% 6 19.35% 18 58.06% 31
15 โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 39 3 10% 4 13.33% 5 16.67% 18 60% 30
16 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 38 3 9.68% 3 9.68% 4 12.9% 21 67.74% 31
17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 32 3 11.11% 3 11.11% 2 7.41% 19 70.37% 27
18 โรงเรียนโพธิศึกษา 18 3 17.65% 2 11.76% 2 11.76% 10 58.82% 17
19 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนคูณวิทยา 31 3 15% 1 5% 2 10% 14 70% 20
20 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา 30 3 11.54% 0 0% 2 7.69% 21 80.77% 26
21 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา 40 2 6.25% 4 12.5% 5 15.63% 21 65.63% 32
22 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 30 2 7.14% 2 7.14% 5 17.86% 19 67.86% 28
23 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 36 2 6.9% 2 6.9% 2 6.9% 23 79.31% 29
24 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 29 2 8.33% 2 8.33% 2 8.33% 18 75% 24
25 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา 31 2 6.9% 2 6.9% 1 3.45% 24 82.76% 29
26 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 29 2 7.69% 2 7.69% 1 3.85% 21 80.77% 26
27 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา 22 2 10% 2 10% 0 0% 16 80% 20
28 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ 34 2 6.67% 1 3.33% 5 16.67% 22 73.33% 30
29 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 34 2 7.41% 1 3.7% 2 7.41% 22 81.48% 27
30 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา 36 2 8% 0 0% 5 20% 18 72% 25
31 โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย 23 1 5% 4 20% 2 10% 13 65% 20
32 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 27 1 3.85% 2 7.69% 2 7.69% 21 80.77% 26
33 โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม 13 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 9 75% 12
34 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 26 1 4.76% 0 0% 4 19.05% 16 76.19% 21
35 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา 18 1 5.56% 0 0% 4 22.22% 13 72.22% 18
36 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา 28 1 4.76% 0 0% 3 14.29% 17 80.95% 21
37 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม 26 0 0% 2 10% 1 5% 17 85% 20
38 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 26 0 0% 1 5.26% 1 5.26% 17 89.47% 19
39 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 21 0 0% 0 0% 5 27.78% 13 72.22% 18
40 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ 30 0 0% 0 0% 3 12.5% 21 87.5% 24
41 โรงเรียนวัดจอมพระ 22 0 0% 0 0% 1 6.25% 15 93.75% 16
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑
เลขที่ ๒๗ วัดอิสาณ ถนนอนุวรรตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ (แห่งที่ ๑)
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ (แห่งที่ ๒)
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ www.group-11.net
Copyright © 2012-2014 All right reserved.