สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สนง.กลุุ่ม 11 จังหวัดสุรินทร์
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 6 6 4 16 10 6 10 13 26
2 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 6 2 3 11 7 5 6 15 18
3 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 4 5 6 15 10 5 8 12 23
4 พระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก 4 2 2 8 5 2 4 5 11
5 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 4 1 2 7 5 3 7 15 15
6 วัดสระกำแพงใหญ่ 3 6 2 11 9 5 8 14 22
7 ปริยัติธีรวิทยา 3 3 2 8 7 5 6 17 18
8 พุทธธรรมวิทยา 3 1 3 7 3 6 11 13 20
9 ศรีเกษตรวิทยา 3 0 0 3 4 8 1 24 13
10 ปริยัติโกศลวิทยา 2 8 3 13 10 4 12 19 26
11 ดวนใหญ่วิทยา 2 1 2 5 2 4 5 21 11
12 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 2 0 0 2 2 2 0 16 4
13 วัดท่าสว่างวิทยา 2 0 0 2 2 0 5 18 7
14 โพธิ์ศรีวิทยา 1 4 1 6 3 4 6 18 13
15 ปรางค์กู่วิทยา 1 1 3 5 6 5 3 21 14
16 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 1 1 2 4 3 3 2 19 8
17 บูรพาวิทยานุสรณ์ 1 1 2 4 2 1 5 22 8
18 วิสุทธิพรตพิทยาคม 1 1 1 3 4 1 1 23 6
19 พระปริยัติธรรมโนนคูณวิทยา 1 1 0 2 3 1 2 14 6
20 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 1 1 0 2 2 2 2 23 6
21 ศรีปริยัติคุณศึกษา 1 0 2 3 5 6 3 22 14
22 ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 1 0 1 2 0 0 5 13 5
23 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 0 2 2 4 3 4 5 18 12
24 สระมะค่าวิทยา 0 2 0 2 3 0 2 21 5
25 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 0 1 2 3 2 2 2 18 6
26 โพธิศึกษา 0 1 1 2 3 2 2 10 7
27 วัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 0 1 1 2 0 1 1 17 2
28 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 0 1 0 1 3 3 4 21 10
29 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 0 0 2 2 2 2 1 21 5
30 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 0 0 1 1 2 2 5 19 9
31 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 0 0 1 1 1 0 4 16 5
32 ประชานิมิตรวิจัยศึกษา 0 0 1 1 1 0 4 13 5
33 วัดจอมพระ 0 0 1 1 0 0 1 15 1
34 ปริยัติคุณรสวิทยา 0 0 0 0 2 2 1 24 5
35 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 0 0 0 0 2 1 2 22 5
36 ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย 0 0 0 0 1 4 2 13 7
37 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 0 0 0 0 1 2 2 21 5
38 ดอนหวายพิทยาคม 0 0 0 0 1 1 1 9 3
39 สัทธรรมวิทยา 0 0 0 0 1 0 3 17 4
40 วัดชัยภูมิวนาราม 0 0 0 0 0 2 1 17 3
41 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 3 21 3
42 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 ปรางค์กู่วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 ปริยัติคุณรสวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ปริยัติธีรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 วัดท่าสว่างวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 วัดสระกำแพงใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 ศรีเกษตรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 โพธิ์ศรีวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 กิตติญาณวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 ประชานิมิตรวิจัยศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดบูรพาภิราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 วัดชัยภูมิวนาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 วัดศรีภูกระดึง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 วัดศรีมงคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 วัดศรีวิชัยวนาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 วัดโกเสยเขต 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 วิโรจน์ผดุงศาสน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 ศรีปริยัติคุณศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 หนองขุ่นวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 53 53 53 159 132 106 158 710 396