ศิลปะ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าสว่างวิทยา 80 ทอง ชนะเลิศ
2 โพธิ์ศรีวิทยา 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปริยัติธีรวิทยา 55 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 54 ชมเชย 4
5 พุทธธรรมวิทยา 53 ชมเชย 5
6 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 52.50 ชมเชย 6
7 ศรีเกษตรวิทยา 52.50 ชมเชย 6
8 วัดจอมพระ 51.25 ชมเชย 8
9 วัดสระกำแพงใหญ่ 51.25 ชมเชย 8
10 ปริยัติโกศลวิทยา 50 ชมเชย 10
11 ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 48.75 เข้าร่วม 11
12 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 48.75 เข้าร่วม 11
13 ปริยัติคุณรสวิทยา 46.25 เข้าร่วม 13
14 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 45 เข้าร่วม 14
15 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 43.75 เข้าร่วม 15
16 วัดตะกุดเครือปลอก 43.75 เข้าร่วม 15
17 วัดชัยภูมิวนาราม 42.50 เข้าร่วม 17
18 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 41.25 เข้าร่วม 18
19 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 38.75 เข้าร่วม 19
20 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 38.75 เข้าร่วม 19
21 สัทธรรมวิทยา 37.75 เข้าร่วม 21
22 วิสุทธิพรตพิทยาคม 37.50 เข้าร่วม 22
23 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 36.25 เข้าร่วม 23
24 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 36.25 เข้าร่วม 23
25 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 36.25 เข้าร่วม 23
26 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 35 เข้าร่วม 26
27 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 35 เข้าร่วม 26
28 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 33.75 เข้าร่วม 28
29 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 31.25 เข้าร่วม 29
30 ปรางค์กู่วิทยา 30 เข้าร่วม 30
31 ดอนหวายพิทยาคม 25 เข้าร่วม 31
32 วัดบ้านโนนคูณวิทยา 23.75 เข้าร่วม 32
33 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 21.25 เข้าร่วม 33
34 บูรพาวิทยานุสรณ์ 20 เข้าร่วม 34
35 ศรีปริยัติคุณศึกษา 15 เข้าร่วม 35
36 จันทวิทยาคม not found - -
37 บ่อชะเนงวิทยา not found - -
38 ประภัสสรวิทยา not found - -
39 วัดศรีสะอาด not found - -
40 วัดไชยมงคลวิทยา not found - -
41 สระมะค่าวิทยา - -
42 อุทัยทิศวิทยา not found - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บูรพาวิทยานุสรณ์ 70 เงิน ชนะเลิศ
2 พุทธธรรมวิทยา 56.25 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 38.75 เข้าร่วม 4
5 ปริยัติโกศลวิทยา 37.50 เข้าร่วม 5
6 วัดจอมพระ 37.50 เข้าร่วม 5
7 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 32.50 เข้าร่วม 7
8 สัทธรรมวิทยา 31.25 เข้าร่วม 8
9 วิสุทธิพรตพิทยาคม 27.50 เข้าร่วม 9
10 ปริยัติธีรวิทยา 26.25 เข้าร่วม 10
11 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 26.25 เข้าร่วม 10
12 วัดสระกำแพงใหญ่ 26.25 เข้าร่วม 10
13 โพธิ์ศรีวิทยา 26.25 เข้าร่วม 10
14 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 25 เข้าร่วม 14
15 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 23.75 เข้าร่วม 15
16 วัดชัยภูมิวนาราม 22.50 เข้าร่วม 16
17 วัดท่าสว่างวิทยา 22.50 เข้าร่วม 16
18 ดวนใหญ่วิทยา 21.25 เข้าร่วม 18
19 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 21.25 เข้าร่วม 18
20 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 20 เข้าร่วม 20
21 ปริยัติคุณรสวิทยา 20 เข้าร่วม 20
22 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 20 เข้าร่วม 20
23 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 18.75 เข้าร่วม 23
24 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 17.50 เข้าร่วม 24
25 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 17.50 เข้าร่วม 24
26 ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 15 เข้าร่วม 26
27 ศรีปริยัติคุณศึกษา 15 เข้าร่วม 26
28 สระมะค่าวิทยา 15 เข้าร่วม 26
29 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 13.75 เข้าร่วม 29
30 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 13.75 เข้าร่วม 29
31 ศรีเกษตรวิทยา 13.75 เข้าร่วม 29
32 กิตติญาณวิทยา not found - -
33 ประภัสสรวิทยา not found - -
34 ปรางค์กู่วิทยา - -
35 วัดหนองแวงวิทยา not found - -
36 วัดโกเสยเขต not found - -
37 วัดโพธิสมภาร not found - -
38 วิโรจน์ผดุงศาสน์ not found - -
39 หนองขุ่นวิทยา not found - -
40 โพธิศึกษา - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 86.25 ทอง ชนะเลิศ
2 ปริยัติโกศลวิทยา 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปริยัติธีรวิทยา 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 77.50 เงิน 4
5 วัดสระกำแพงใหญ่ 77.50 เงิน 4
6 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 76.25 เงิน 6
7 ดวนใหญ่วิทยา 75 เงิน 7
8 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 73.75 เงิน 8
9 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 71.25 เงิน 9
10 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 71.25 เงิน 9
11 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 68.75 ทองแดง 11
12 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 67.50 ทองแดง 12
13 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 65 ทองแดง 13
14 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 62.50 ทองแดง 14
15 พุทธธรรมวิทยา 57.50 ชมเชย 15
16 ปริยัติคุณรสวิทยา 55 ชมเชย 16
17 โพธิ์ศรีวิทยา 55 ชมเชย 16
18 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 47.50 เข้าร่วม 18
19 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 42.50 เข้าร่วม 19
20 วัดท่าสว่างวิทยา 38.75 เข้าร่วม 20
21 ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 37.50 เข้าร่วม 21
22 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 36.25 เข้าร่วม 22
23 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 35 เข้าร่วม 23
24 ศรีปริยัติคุณศึกษา 33.75 เข้าร่วม 24
25 วิสุทธิพรตพิทยาคม 26.25 เข้าร่วม 25
26 โพธิศึกษา 23.75 เข้าร่วม 26
27 วัดชัยภูมิวนาราม 21.25 เข้าร่วม 27
28 สัทธรรมวิทยา 21.25 เข้าร่วม 27
29 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 20 เข้าร่วม 29
30 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 15 เข้าร่วม 30
31 บูรพาวิทยานุสรณ์ 13.75 เข้าร่วม 31
32 บาลีสาธิตศึกษา (มจร) วัดทุ่งศรีเมือง not found - -
33 ประภัสสรวิทยา not found - -
34 ปรางค์กู่วิทยา - -
35 พระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม not found - -
36 พระปริยัติธรรมฯ วัดหนองเป็ด not found - -
37 วัดศรีสะอาด not found - -
38 วัดหนองแวงวิทยา not found - -
39 ศรีเกษตรวิทยา - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปริยัติธีรวิทยา 75 เงิน ชนะเลิศ
2 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 71.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 67.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 66.25 ทองแดง 4
5 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 64 ทองแดง 5
6 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 63.75 ทองแดง 6
7 วัดจอมพระ 62.50 ทองแดง 7
8 ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 61.25 ทองแดง 8
9 ประชานิมิตรวิจัยศึกษา 60 ทองแดง 9
10 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 58.75 ชมเชย 10
11 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 57.50 ชมเชย 11
12 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 56.25 ชมเชย 12
13 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 56.25 ชมเชย 12
14 วัดตะกุดเครือปลอก 56.25 ชมเชย 12
15 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 55 ชมเชย 15
16 พุทธธรรมวิทยา 55 ชมเชย 15
17 ปริยัติคุณรสวิทยา 53.75 ชมเชย 17
18 วิสุทธิพรตพิทยาคม 53.75 ชมเชย 17
19 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 52.50 ชมเชย 19
20 ดอนหวายพิทยาคม 52.50 ชมเชย 19
21 บูรพาวิทยานุสรณ์ 51.25 ชมเชย 21
22 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 51.25 ชมเชย 21
23 วัดท่าสว่างวิทยา 51.25 ชมเชย 21
24 ศรีปริยัติคุณศึกษา 50 ชมเชย 24
25 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 48.75 เข้าร่วม 25
26 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 48.75 เข้าร่วม 25
27 โพธิ์ศรีวิทยา 48.75 เข้าร่วม 25
28 ดวนใหญ่วิทยา 46.25 เข้าร่วม 28
29 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 45 เข้าร่วม 29
30 สัทธรรมวิทยา 45 เข้าร่วม 29
31 ปรางค์กู่วิทยา 42.50 เข้าร่วม 31
32 ศรีเกษตรวิทยา 42.50 เข้าร่วม 31
33 ปริยัติโกศลวิทยา 40 เข้าร่วม 33
34 วัดสระกำแพงใหญ่ 38.75 เข้าร่วม 34
35 ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย 37.50 เข้าร่วม 35
36 วัดบ้านโนนคูณวิทยา 37.50 เข้าร่วม 35
37 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 36.25 เข้าร่วม 37
38 โพธิศึกษา 30 เข้าร่วม 38
39 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 27.50 เข้าร่วม 39
40 สระมะค่าวิทยา 26.25 เข้าร่วม 40
41 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม not found - -
42 วัดชัยภูมิวนาราม - -
43 วัดศรีบุญเรืองวิทยา not found - -
44 วัดศรีสะอาด not found - -
45 วัดสระแก้วพิทยาคม not found - -
46 สุนทรธรรมปริยัติ not found - -
47 สุวรรณารามวิทยา not found - -
48 หนองขุ่นวิทยา not found - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โพธิ์ศรีวิทยา 66 ทองแดง ชนะเลิศ
2 ดวนใหญ่วิทยา 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปริยัติธีรวิทยา 61.25 ทองแดง 4
5 วัดสระกำแพงใหญ่ 60 ทองแดง 5
6 ปริยัติโกศลวิทยา 56.25 ชมเชย 6
7 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 53.75 ชมเชย 7
8 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 53.75 ชมเชย 7
9 ศรีปริยัติคุณศึกษา 53.75 ชมเชย 7
10 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 51.25 ชมเชย 10
11 วิสุทธิพรตพิทยาคม 50 ชมเชย 11
12 สัทธรรมวิทยา 48.75 เข้าร่วม 12
13 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 46.25 เข้าร่วม 13
14 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 46.25 เข้าร่วม 13
15 ดอนหวายพิทยาคม 45 เข้าร่วม 15
16 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 43.75 เข้าร่วม 16
17 วัดตะกุดเครือปลอก 43.75 เข้าร่วม 16
18 ศรีเกษตรวิทยา 43.75 เข้าร่วม 16
19 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 42.50 เข้าร่วม 19
20 วัดท่าสว่างวิทยา 42.50 เข้าร่วม 19
21 ปรางค์กู่วิทยา 41.25 เข้าร่วม 21
22 ปริยัติคุณรสวิทยา 41.25 เข้าร่วม 21
23 พุทธธรรมวิทยา 41.25 เข้าร่วม 21
24 วัดชัยภูมิวนาราม 41.25 เข้าร่วม 21
25 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 36.25 เข้าร่วม 25
26 วัดจอมพระ 36.25 เข้าร่วม 25
27 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 32.50 เข้าร่วม 27
28 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 32.50 เข้าร่วม 27
29 วัดบ้านโนนคูณวิทยา 32.50 เข้าร่วม 27
30 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 30 เข้าร่วม 30
31 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 28.75 เข้าร่วม 31
32 บูรพาวิทยานุสรณ์ 23.75 เข้าร่วม 32
33 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 21.25 เข้าร่วม 33
34 ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 18.75 เข้าร่วม 34
35 บาลีสาธิตศึกษา มจร.วัดศรีษะเกษ not found - -
36 ประภัสสรวิทยา not found - -
37 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา - -
38 วัดศรีสะอาด not found - -
39 ศรีจันทร์วิทยา not found - -
40 ศรีมงคลศึกษากร not found - -
41 ศรีศาสนวิทยา not found - -
42 สระมะค่าวิทยา - -
43 เทพบัณฑิตวิทยาลัย not found - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 93.75 ทอง ชนะเลิศ
2 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 63.75 ทองแดง 4
5 ปริยัติโกศลวิทยา 58.75 ชมเชย 5
6 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 58.75 ชมเชย 5
7 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 58.75 ชมเชย 5
8 โพธิศึกษา 57.50 ชมเชย 8
9 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 56.25 ชมเชย 9
10 พุทธธรรมวิทยา 55 ชมเชย 10
11 วัดตะกุดเครือปลอก 55 ชมเชย 10
12 โพธิ์ศรีวิทยา 53.75 ชมเชย 12
13 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 52.50 ชมเชย 13
14 ปริยัติธีรวิทยา 52.50 ชมเชย 13
15 ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 52.50 ชมเชย 13
16 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 51.25 ชมเชย 16
17 ศรีเกษตรวิทยา 50 ชมเชย 17
18 ปรางค์กู่วิทยา 48.75 เข้าร่วม 18
19 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 48.75 เข้าร่วม 18
20 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 48.75 เข้าร่วม 18
21 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 48.75 เข้าร่วม 18
22 วิสุทธิพรตพิทยาคม 48.75 เข้าร่วม 18
23 ดวนใหญ่วิทยา 47.50 เข้าร่วม 23
24 บูรพาวิทยานุสรณ์ 47.50 เข้าร่วม 23
25 วัดท่าสว่างวิทยา 47.50 เข้าร่วม 23
26 ศรีปริยัติคุณศึกษา 45 เข้าร่วม 26
27 สัทธรรมวิทยา 45 เข้าร่วม 26
28 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 43.75 เข้าร่วม 28
29 วัดจอมพระ 43.75 เข้าร่วม 28
30 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 42.50 เข้าร่วม 30
31 วัดสระกำแพงใหญ่ 42.50 เข้าร่วม 30
32 ปริยัติคุณรสวิทยา 40 เข้าร่วม 32
33 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 37.50 เข้าร่วม 33
34 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 30 เข้าร่วม 34
35 วัดชัยภูมิวนาราม 27 เข้าร่วม 35
36 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 21.25 เข้าร่วม 36
37 ทรายมูลปริยัติวิทยา not found - -
38 บาลีสาธิตศึกษา (มจร) วัดทุ่งศรีเมือง not found - -
39 ประภัสสรวิทยา not found - -
40 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดบูรพาภิราม not found - -
41 ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ not found - -
42 วัดบ้านโนนคูณวิทยา - -
43 วัดศรีมงคล not found - -
44 วัดโพธิสมภาร not found - -
45 สระมะค่าวิทยา - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสระกำแพงใหญ่ 96.25 ทอง ชนะเลิศ
2 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 78.35 เงิน 4
5 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 76.25 เงิน 5
6 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 61.25 ทองแดง 6
7 ปริยัติโกศลวิทยา 57.31 ชมเชย 7
8 ศรีเกษตรวิทยา 57.25 ชมเชย 8
9 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 52.50 ชมเชย 9
10 ดวนใหญ่วิทยา 51.25 ชมเชย 10
11 พุทธธรรมวิทยา 48.75 เข้าร่วม 11
12 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 46.25 เข้าร่วม 12
13 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 45 เข้าร่วม 13
14 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 41.25 เข้าร่วม 14
15 วัดท่าสว่างวิทยา 40 เข้าร่วม 15
16 โพธิศึกษา 37.50 เข้าร่วม 16
17 ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 36.25 เข้าร่วม 17
18 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 36.25 เข้าร่วม 17
19 วัดจอมพระ 35 เข้าร่วม 19
20 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 32.50 เข้าร่วม 20
21 ปริยัติคุณรสวิทยา 32.50 เข้าร่วม 20
22 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 32.50 เข้าร่วม 20
23 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 31.25 เข้าร่วม 23
24 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 31.25 เข้าร่วม 23
25 วัดบ้านโนนคูณวิทยา 31.25 เข้าร่วม 23
26 วัดชัยภูมิวนาราม 28.75 เข้าร่วม 26
27 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 27.50 เข้าร่วม 27
28 วิสุทธิพรตพิทยาคม 27.50 เข้าร่วม 27
29 โพธิ์ศรีวิทยา 26.25 เข้าร่วม 29
30 ศรีปริยัติคุณศึกษา 24.39 เข้าร่วม 30
31 บูรพาวิทยานุสรณ์ 23.25 เข้าร่วม 31
32 ประชานิมิตรวิจัยศึกษา 21.25 เข้าร่วม 32
33 สระมะค่าวิทยา 21.25 เข้าร่วม 32
34 สัทธรรมวิทยา 21.25 เข้าร่วม 32
35 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 17.50 เข้าร่วม 35
36 ทรายมูลปริยัติวิทยา not found - -
37 ปรางค์กู่วิทยา - -
38 ปริยัติธีรวิทยา - -
39 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม not found - -
40 พระปริยัติธรรมฯ วัดพระซองวิทยา not found - -
41 วัดสระแก้วพิทยาคม not found - -
42 วัดหนองแวงวิทยา not found - -
43 ศรีจันทร์วิทยา not found - -
44 ศรีใครวิทยา not found - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 75 เงิน ชนะเลิศ
2 ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 71.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปริยัติโกศลวิทยา 63.75 ทองแดง 4
5 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 55.50 ชมเชย 5
6 วัดท่าสว่างวิทยา 55 ชมเชย 6
7 พุทธธรรมวิทยา 53.75 ชมเชย 7
8 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 48.75 เข้าร่วม 8
9 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 46.25 เข้าร่วม 9
10 ปริยัติคุณรสวิทยา 43.75 เข้าร่วม 10
11 วัดสระกำแพงใหญ่ 43.75 เข้าร่วม 10
12 ศรีเกษตรวิทยา 43.75 เข้าร่วม 10
13 วิสุทธิพรตพิทยาคม 41.25 เข้าร่วม 13
14 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 40 เข้าร่วม 14
15 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 40 เข้าร่วม 14
16 วัดชัยภูมิวนาราม 38.75 เข้าร่วม 16
17 วัดบ้านโนนคูณวิทยา 37.50 เข้าร่วม 17
18 โพธิ์ศรีวิทยา 37.50 เข้าร่วม 17
19 ปรางค์กู่วิทยา 36.25 เข้าร่วม 19
20 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 36.25 เข้าร่วม 19
21 สัทธรรมวิทยา 36.25 เข้าร่วม 19
22 ปริยัติธีรวิทยา 35 เข้าร่วม 22
23 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 35 เข้าร่วม 22
24 ดวนใหญ่วิทยา 32.50 เข้าร่วม 24
25 บูรพาวิทยานุสรณ์ 32.50 เข้าร่วม 24
26 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 32.50 เข้าร่วม 24
27 ศรีปริยัติคุณศึกษา 32.50 เข้าร่วม 24
28 ประชานิมิตรวิจัยศึกษา 31.25 เข้าร่วม 28
29 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 31.25 เข้าร่วม 28
30 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 31.25 เข้าร่วม 28
31 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 30 เข้าร่วม 31
32 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 30 เข้าร่วม 31
33 วัดจอมพระ 27.50 เข้าร่วม 33
34 ดอนหวายพิทยาคม 23.75 เข้าร่วม 34
35 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 23.75 เข้าร่วม 34
36 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ - -
37 พระปริยัติธรรมวัดประชานิยม not found - -
38 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา - -
39 วัดตาลเรืองวิทยา not found - -
40 วัดศรีบุญเรืองวิทยา not found - -
41 วัดศรีสะอาด not found - -
42 วัดหนองแวงวิทยา not found - -
43 วัดเวียงเกษม not found - -
44 สวัสดิ์วิทยา not found - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 75.50 เงิน ชนะเลิศ
2 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 62.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดตะกุดเครือปลอก 51.25 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพธิ์ศรีวิทยา 50 ชมเชย 4
5 ปรางค์กู่วิทยา 43.75 เข้าร่วม 5
6 ปริยัติธีรวิทยา 42.50 เข้าร่วม 6
7 สระมะค่าวิทยา 40 เข้าร่วม 7
8 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 38.75 เข้าร่วม 8
9 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 38.75 เข้าร่วม 8
10 ศรีปริยัติคุณศึกษา 37.50 เข้าร่วม 10
11 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 35 เข้าร่วม 11
12 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 35 เข้าร่วม 11
13 ดอนหวายพิทยาคม 33.75 เข้าร่วม 13
14 ปริยัติคุณรสวิทยา 33.75 เข้าร่วม 13
15 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 32.50 เข้าร่วม 15
16 วัดท่าสว่างวิทยา 31.25 เข้าร่วม 16
17 ดวนใหญ่วิทยา 30 เข้าร่วม 17
18 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 30 เข้าร่วม 17
19 พุทธธรรมวิทยา 30 เข้าร่วม 17
20 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 30 เข้าร่วม 17
21 วิสุทธิพรตพิทยาคม 30 เข้าร่วม 17
22 สัทธรรมวิทยา 30 เข้าร่วม 17
23 ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 28.75 เข้าร่วม 23
24 วัดจอมพระ 28.75 เข้าร่วม 23
25 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 27.50 เข้าร่วม 25
26 บูรพาวิทยานุสรณ์ 26.25 เข้าร่วม 26
27 ปริยัติโกศลวิทยา 26.25 เข้าร่วม 26
28 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 23.75 เข้าร่วม 28
29 วัดชัยภูมิวนาราม 23.75 เข้าร่วม 28
30 โพธิศึกษา 22.50 เข้าร่วม 30
31 ประชานิมิตรวิจัยศึกษา 21.25 เข้าร่วม 31
32 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 21.25 เข้าร่วม 31
33 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 21.25 เข้าร่วม 31
34 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 21.25 เข้าร่วม 31
35 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 21.25 เข้าร่วม 31
36 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 21.25 เข้าร่วม 31
37 ศรีเกษตรวิทยา 18.25 เข้าร่วม 37
38 วัดสระกำแพงใหญ่ 13.75 เข้าร่วม 38
39 ทรายมูลปริยัติวิทยา not found - -
40 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ - -
41 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม not found - -
42 พระปริยัติธรรมวัดอำนาจเจริญ not found - -
43 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดบูรพาภิราม not found - -
44 พระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ not found - -
45 วัดบ้านโนนคูณวิทยา - -
46 วัดสระแก้วพิทยาคม not found - -
47 วัดหนองแวงวิทยา not found - -
48 ศรีมงคลศึกษากร not found - -
49 ศรีเจริญวิทยาราม not found - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 60 ทองแดง ชนะเลิศ
2 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 56.25 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 55.50 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 55 ชมเชย 4
5 ศรีเกษตรวิทยา 53.75 ชมเชย 5
6 พุทธธรรมวิทยา 50 ชมเชย 6
7 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 48.75 เข้าร่วม 7
8 วัดท่าสว่างวิทยา 45 เข้าร่วม 8
9 ปริยัติคุณรสวิทยา 43.75 เข้าร่วม 9
10 ศรีปริยัติคุณศึกษา 43.75 เข้าร่วม 9
11 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 42.50 เข้าร่วม 11
12 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 42.50 เข้าร่วม 11
13 วัดสระกำแพงใหญ่ 42.50 เข้าร่วม 11
14 ปริยัติธีรวิทยา 41.25 เข้าร่วม 14
15 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 41.25 เข้าร่วม 14
16 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 40 เข้าร่วม 16
17 วัดชัยภูมิวนาราม 40 เข้าร่วม 16
18 บูรพาวิทยานุสรณ์ 38.75 เข้าร่วม 18
19 ปริยัติโกศลวิทยา 37.50 เข้าร่วม 19
20 โพธิ์ศรีวิทยา 37.50 เข้าร่วม 19
21 ปรางค์กู่วิทยา 35 เข้าร่วม 21
22 ดอนหวายพิทยาคม 33.75 เข้าร่วม 22
23 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 33.75 เข้าร่วม 22
24 ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 33.75 เข้าร่วม 22
25 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 33.75 เข้าร่วม 22
26 วัดจอมพระ 33.75 เข้าร่วม 22
27 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 31.25 เข้าร่วม 27
28 ดวนใหญ่วิทยา 30 เข้าร่วม 28
29 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 30 เข้าร่วม 28
30 สัทธรรมวิทยา 30 เข้าร่วม 28
31 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 28.75 เข้าร่วม 31
32 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 28.75 เข้าร่วม 31
33 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 26.25 เข้าร่วม 33
34 ประชานิมิตรวิจัยศึกษา 26.25 เข้าร่วม 33
35 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 26.25 เข้าร่วม 33
36 สระมะค่าวิทยา 25 เข้าร่วม 36
37 วิสุทธิพรตพิทยาคม 20 เข้าร่วม 37
38 พระปริยัติธรรมอัมพวันวิทยา not found - -
39 วัดบ้านโนนคูณวิทยา - -
40 วัดสระแก้วพิทยาคม not found - -
41 วัดหนองแวงวิทยา not found - -
42 วัดโกเสยเขต not found - -
43 หนองขุ่นวิทยา not found - -
44 เทพบัณฑิตวิทยาลัย not found - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปริยัติคุณรสวิทยา 56.25 ชมเชย ชนะเลิศ
2 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 47.50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 42.50 เข้าร่วม 4
5 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 41.25 เข้าร่วม 5
6 ศรีปริยัติคุณศึกษา 38.75 เข้าร่วม 6
7 โพธิ์ศรีวิทยา 38.75 เข้าร่วม 6
8 ปริยัติโกศลวิทยา 36.25 เข้าร่วม 8
9 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 35 เข้าร่วม 9
10 วัดท่าสว่างวิทยา 35 เข้าร่วม 9
11 ปริยัติธีรวิทยา 33.75 เข้าร่วม 11
12 วัดชัยภูมิวนาราม 33.75 เข้าร่วม 11
13 บูรพาวิทยานุสรณ์ 32.50 เข้าร่วม 13
14 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 31.25 เข้าร่วม 14
15 ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 31.25 เข้าร่วม 14
16 วิสุทธิพรตพิทยาคม 31.25 เข้าร่วม 14
17 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 30 เข้าร่วม 17
18 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 30 เข้าร่วม 17
19 ศรีเกษตรวิทยา 30 เข้าร่วม 17
20 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 28.75 เข้าร่วม 20
21 สัทธรรมวิทยา 28.75 เข้าร่วม 20
22 ดวนใหญ่วิทยา 27.50 เข้าร่วม 22
23 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 26.25 เข้าร่วม 23
24 พุทธธรรมวิทยา 25 เข้าร่วม 24
25 ดอนหวายพิทยาคม 22.50 เข้าร่วม 25
26 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 21.25 เข้าร่วม 26
27 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 20 เข้าร่วม 27
28 วัดจอมพระ 18.75 เข้าร่วม 28
29 ปรางค์กู่วิทยา 17.50 เข้าร่วม 29
30 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 16.25 เข้าร่วม 30
31 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 13.75 เข้าร่วม 31
32 วัดบ้านโนนคูณวิทยา 10 เข้าร่วม 32
33 บ่อชะเนงวิทยา not found - -
34 ประภัสสรวิทยา not found - -
35 พระปริยัติธรรมมุจลินวิทยา not found - -
36 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) - -
37 วัดศรีวิชัยวนาราม not found - -
38 วัดสระกำแพงใหญ่ - -
39 วัดโกเสยเขต not found - -
40 สระมะค่าวิทยา - -
41 สุเทพนครวิช not found - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 60 ทองแดง ชนะเลิศ
2 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 59 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 58 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 53 ชมเชย 4
5 วัดสระกำแพงใหญ่ 52 ชมเชย 5
6 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 50 ชมเชย 6
7 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 48 เข้าร่วม 7
8 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 44 เข้าร่วม 8
9 พุทธธรรมวิทยา 44 เข้าร่วม 8
10 ปริยัติธีรวิทยา 42 เข้าร่วม 10
11 ศรีเกษตรวิทยา 42 เข้าร่วม 10
12 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 40 เข้าร่วม 12
13 ปริยัติคุณรสวิทยา 40 เข้าร่วม 12
14 ปริยัติโกศลวิทยา 40 เข้าร่วม 12
15 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 38 เข้าร่วม 15
16 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 38 เข้าร่วม 15
17 วัดจอมพระ 38 เข้าร่วม 15
18 ประชานิมิตรวิจัยศึกษา 36 เข้าร่วม 18
19 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 36 เข้าร่วม 18
20 ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 32 เข้าร่วม 20
21 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 32 เข้าร่วม 20
22 สระมะค่าวิทยา 32 เข้าร่วม 20
23 ดวนใหญ่วิทยา 30 เข้าร่วม 23
24 บูรพาวิทยานุสรณ์ 30 เข้าร่วม 23
25 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 28 เข้าร่วม 25
26 วัดท่าสว่างวิทยา 28 เข้าร่วม 25
27 สัทธรรมวิทยา 28 เข้าร่วม 25
28 วิสุทธิพรตพิทยาคม 26 เข้าร่วม 28
29 ปรางค์กู่วิทยา 24 เข้าร่วม 29
30 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 24 เข้าร่วม 29
31 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 24 เข้าร่วม 29
32 ศรีปริยัติคุณศึกษา 24 เข้าร่วม 29
33 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 22 เข้าร่วม 33
34 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 20 เข้าร่วม 34
35 วัดบ้านโนนคูณวิทยา 20 เข้าร่วม 34
36 โพธิ์ศรีวิทยา 18 เข้าร่วม 36
37 พระปริยัติธรรมวัดอำนาจเจริญ not found - -
38 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดบูรพาภิราม not found - -
39 วัดศรีวิชัยวนาราม not found - -
40 วัดศรีสะอาด not found - -
41 วัดสระแก้วพิทยาคม not found - -
42 ศรีสุตาวิทยา not found - -
43 สวัสดิ์วิทยา not found - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พุทธธรรมวิทยา 56.25 ชมเชย ชนะเลิศ
2 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 53.75 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปริยัติโกศลวิทยา 46.25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 42.50 เข้าร่วม 4
5 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 38.75 เข้าร่วม 5
6 วัดจอมพระ 38.75 เข้าร่วม 5
7 โพธิ์ศรีวิทยา 38.75 เข้าร่วม 5
8 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 37.50 เข้าร่วม 8
9 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 37.50 เข้าร่วม 8
10 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 37.50 เข้าร่วม 8
11 วัดท่าสว่างวิทยา 37.50 เข้าร่วม 8
12 ศรีเกษตรวิทยา 37.50 เข้าร่วม 8
13 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 36.25 เข้าร่วม 13
14 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 36.25 เข้าร่วม 13
15 วัดตะกุดเครือปลอก 36.25 เข้าร่วม 13
16 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 35 เข้าร่วม 16
17 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 35 เข้าร่วม 16
18 บูรพาวิทยานุสรณ์ 33.75 เข้าร่วม 18
19 ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 33.75 เข้าร่วม 18
20 ปรางค์กู่วิทยา 32.50 เข้าร่วม 20
21 ปริยัติคุณรสวิทยา 32.50 เข้าร่วม 20
22 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 32.50 เข้าร่วม 20
23 วิสุทธิพรตพิทยาคม 32.50 เข้าร่วม 20
24 ศรีปริยัติคุณศึกษา 32.50 เข้าร่วม 20
25 ดวนใหญ่วิทยา 30 เข้าร่วม 25
26 วัดชัยภูมิวนาราม 28.75 เข้าร่วม 26
27 วัดสระกำแพงใหญ่ 28.75 เข้าร่วม 26
28 สัทธรรมวิทยา 28.75 เข้าร่วม 26
29 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 26.25 เข้าร่วม 29
30 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 26.25 เข้าร่วม 29
31 วัดบ้านโนนคูณวิทยา 26.25 เข้าร่วม 29
32 โพธิศึกษา 26.25 เข้าร่วม 29
33 ประชานิมิตรวิจัยศึกษา 25 เข้าร่วม 33
34 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 25 เข้าร่วม 33
35 ปริยัติธีรวิทยา 23.75 เข้าร่วม 35
36 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 22.50 เข้าร่วม 36
37 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 18.75 เข้าร่วม 37
38 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม not found - -
39 พระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา not found - -
40 วัดขามชุมวิทยาสรรพ์ not found - -
41 วัดศรีบุญเรืองวิทยา not found - -
42 วัดสระแก้วพิทยาคม not found - -
43 วัดโกเสยเขต not found - -
44 สระมะค่าวิทยา - -
45 เทพบัณฑิตวิทยาลัย not found - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 42 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปริยัติคุณรสวิทยา 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีปริยัติคุณศึกษา 31 เข้าร่วม 4
5 ศรีเกษตรวิทยา 30 เข้าร่วม 5
6 ปรางค์กู่วิทยา 28 เข้าร่วม 6
7 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 28 เข้าร่วม 6
8 สัทธรรมวิทยา 28 เข้าร่วม 6
9 ปริยัติโกศลวิทยา 26 เข้าร่วม 9
10 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 24 เข้าร่วม 10
11 ปริยัติธีรวิทยา 24 เข้าร่วม 10
12 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 24 เข้าร่วม 10
13 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 24 เข้าร่วม 10
14 วัดท่าสว่างวิทยา 24 เข้าร่วม 10
15 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 22 เข้าร่วม 15
16 พุทธธรรมวิทยา 22 เข้าร่วม 15
17 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 22 เข้าร่วม 15
18 วัดสระกำแพงใหญ่ 22 เข้าร่วม 15
19 วัดชัยภูมิวนาราม 20 เข้าร่วม 19
20 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 18 เข้าร่วม 20
21 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 18 เข้าร่วม 20
22 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 18 เข้าร่วม 20
23 วัดจอมพระ 18 เข้าร่วม 20
24 วิสุทธิพรตพิทยาคม 18 เข้าร่วม 20
25 บูรพาวิทยานุสรณ์ 16 เข้าร่วม 25
26 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 14 เข้าร่วม 26
27 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 14 เข้าร่วม 26
28 โพธิ์ศรีวิทยา 14 เข้าร่วม 26
29 ทรายมูลปริยัติวิทยา not found - -
30 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา - -
31 วัดบ้านโนนคูณวิทยา - -
32 วัดพระธาตุวิทยา not found - -
33 วัดศรีวิชัยวนาราม not found - -
34 วัดหนองแวงวิทยา not found - -
35 วัดโกเสยเขต not found - -
36 วาปีคณานุสรณ์วิทยา not found - -
37 สระมะค่าวิทยา - -
38 หนองขุ่นวิทยา not found - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปรางค์กู่วิทยา 79 เงิน ชนะเลิศ
2 วัดสระกำแพงใหญ่ 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 76 เงิน 4
5 ปริยัติคุณรสวิทยา 75 เงิน 5
6 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 74 เงิน 6
7 ศรีปริยัติคุณศึกษา 74 เงิน 6
8 ปริยัติธีรวิทยา 72 เงิน 8
9 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 72 เงิน 8
10 พุทธธรรมวิทยา 72 เงิน 8
11 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 70 เงิน 11
12 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 70 เงิน 11
13 วัดจอมพระ 70 เงิน 11
14 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 70 เงิน 11
15 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 69 ทองแดง 15
16 วัดชัยภูมิวนาราม 69 ทองแดง 15
17 วัดท่าสว่างวิทยา 69 ทองแดง 15
18 บูรพาวิทยานุสรณ์ 68 ทองแดง 18
19 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 68 ทองแดง 18
20 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 68 ทองแดง 18
21 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 67 ทองแดง 21
22 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 67 ทองแดง 21
23 ศรีเกษตรวิทยา 67 ทองแดง 21
24 สระมะค่าวิทยา 67 ทองแดง 21
25 ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย 66 ทองแดง 25
26 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 66 ทองแดง 25
27 ปริยัติโกศลวิทยา 66 ทองแดง 25
28 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 66 ทองแดง 25
29 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 66 ทองแดง 25
30 วิสุทธิพรตพิทยาคม 66 ทองแดง 25
31 โพธิ์ศรีวิทยา 66 ทองแดง 25
32 ประชานิมิตรวิจัยศึกษา 65 ทองแดง 32
33 ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 65 ทองแดง 32
34 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 65 ทองแดง 32
35 ดอนหวายพิทยาคม 64 ทองแดง 35
36 สัทธรรมวิทยา 63 ทองแดง 36
37 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 61 ทองแดง 37
38 วัดบ้านโนนคูณวิทยา 61 ทองแดง 37
39 ตราชูพิทยาคม not found - -
40 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม not found - -
41 วัดสระแก้วพิทยาคม not found - -
42 วัดเวียงเกษม not found - -
43 สุนทรธรรมปริยัติ not found - -
44 หนองขุ่นวิทยา not found - -
45 โพธิศึกษา - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา (พุทธ, ธรรมวินัย,ศาสนปฏิบัติ) ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ปริยัติโกศลวิทยา 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 76 เงิน 4
5 โพธิศึกษา 75 เงิน 5
6 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 74 เงิน 6
7 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 74 เงิน 6
8 วัดจอมพระ 73 เงิน 8
9 วัดท่าสว่างวิทยา 73 เงิน 8
10 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 72 เงิน 10
11 วัดตะกุดเครือปลอก 72 เงิน 10
12 สัทธรรมวิทยา 72 เงิน 10
13 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 71 เงิน 13
14 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 71 เงิน 13
15 พุทธธรรมวิทยา 69 ทองแดง 15
16 โพธิ์ศรีวิทยา 69 ทองแดง 15
17 ปรางค์กู่วิทยา 68 ทองแดง 17
18 ปริยัติธีรวิทยา 68 ทองแดง 17
19 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 68 ทองแดง 17
20 บูรพาวิทยานุสรณ์ 67 ทองแดง 20
21 ปริยัติคุณรสวิทยา 67 ทองแดง 20
22 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 65 ทองแดง 22
23 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 64 ทองแดง 23
24 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 64 ทองแดง 23
25 ศรีเกษตรวิทยา 62 ทองแดง 25
26 วัดชัยภูมิวนาราม 61 ทองแดง 26
27 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 59 ชมเชย 27
28 ดอนหวายพิทยาคม 57 ชมเชย 28
29 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 57 ชมเชย 28
30 วัดสระกำแพงใหญ่ 57 ชมเชย 28
31 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 55 ชมเชย 31
32 วิสุทธิพรตพิทยาคม 49 เข้าร่วม 32
33 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 47 เข้าร่วม 33
34 ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 47 เข้าร่วม 33
35 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 47 เข้าร่วม 33
36 สระมะค่าวิทยา 42 เข้าร่วม 36
37 ศรีปริยัติคุณศึกษา 38 เข้าร่วม 37
38 ประสาทคณานุกิจวิทยา not found - -
39 พระปริยัติธรรมวัดสำราญนิเวศ not found - -
40 วัดสะพุงพัฒนาราม not found - -
41 วัดโกเสยเขต not found - -
42 วัดไชยมงคลวิทยา not found - -
43 วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา not found - -
44 สุนทรธรรมปริยัติ not found - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
แต่งบทร้อยกรอง/ กลอนแปด (แต่งสด 6 บท) ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 97 ทอง ชนะเลิศ
2 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปริยัติโกศลวิทยา 67 ทองแดง 4
5 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 51 ชมเชย 5
6 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 50 ชมเชย 6
7 ปริยัติคุณรสวิทยา 50 ชมเชย 6
8 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 50 ชมเชย 6
9 วัดชัยภูมิวนาราม 50 ชมเชย 6
10 วัดบ้านโนนคูณวิทยา 50 ชมเชย 6
11 วิสุทธิพรตพิทยาคม 50 ชมเชย 6
12 ศรีเกษตรวิทยา 50 ชมเชย 6
13 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 0 เข้าร่วม
14 ปรางค์กู่วิทยา 0 เข้าร่วม
15 ปริยัติธีรวิทยา 0 เข้าร่วม
16 วัดท่าสว่างวิทยา 0 เข้าร่วม
17 วัดสระกำแพงใหญ่ 0 เข้าร่วม
18 โพธิ์ศรีวิทยา 0 เข้าร่วม
19 ทรายมูลปริยัติวิทยา not found - -
20 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ - -
21 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา - -
22 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา - -
23 วัดศรีวิชัยวนาราม not found - -
24 วัดหนองแวงวิทยา not found - -
25 วัดเวียงเกษม not found - -
26 วัดโกเสยเขต not found - -
27 สุนทรธรรมปริยัติ not found - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปริยัติธีรวิทยา 61 ทองแดง ชนะเลิศ
2 วัดจอมพระ 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 59 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท่าสว่างวิทยา 58 ชมเชย 4
5 โพธิ์ศรีวิทยา 57 ชมเชย 5
6 ปริยัติโกศลวิทยา 55 ชมเชย 6
7 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 53 ชมเชย 7
8 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 51 ชมเชย 8
9 พุทธธรรมวิทยา 51 ชมเชย 8
10 ปริยัติคุณรสวิทยา 50 ชมเชย 10
11 วัดสระกำแพงใหญ่ 50 ชมเชย 10
12 ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 48 เข้าร่วม 12
13 ดวนใหญ่วิทยา 47 เข้าร่วม 13
14 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 47 เข้าร่วม 13
15 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 46 เข้าร่วม 15
16 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 46 เข้าร่วม 15
17 ศรีเกษตรวิทยา 46 เข้าร่วม 15
18 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 45 เข้าร่วม 18
19 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 45 เข้าร่วม 18
20 วัดชัยภูมิวนาราม 44 เข้าร่วม 20
21 วิสุทธิพรตพิทยาคม 44 เข้าร่วม 20
22 โพธิศึกษา 44 เข้าร่วม 20
23 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 42 เข้าร่วม 23
24 สระมะค่าวิทยา 41 เข้าร่วม 24
25 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 40 เข้าร่วม 25
26 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 40 เข้าร่วม 25
27 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 40 เข้าร่วม 25
28 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 39 เข้าร่วม 28
29 ศรีปริยัติคุณศึกษา 39 เข้าร่วม 28
30 ปรางค์กู่วิทยา 38 เข้าร่วม 30
31 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 38 เข้าร่วม 30
32 ดอนหวายพิทยาคม 37 เข้าร่วม 32
33 วัดบ้านโนนคูณวิทยา 37 เข้าร่วม 32
34 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 35 เข้าร่วม 34
35 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 34 เข้าร่วม 35
36 สัทธรรมวิทยา 32 เข้าร่วม 36
37 บูรพาวิทยานุสรณ์ 30 เข้าร่วม 37
38 บาลีสาธิตศึกษา มจร.วัดอภิสิทธิ์ not found - -
39 ประภัสสรวิทยา not found - -
40 พระปริยัติธรรมวัดศิริมงคล not found - -
41 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา - -
42 วัดศรีมงคล not found - -
43 วัดศรีวิชัยวนาราม not found - -
44 ศรีมงคลศึกษากร not found - -
45 ศรีศาสนวิทยา not found - -
46 เทพบัณฑิตวิทยาลัย not found - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าสว่างวิทยา 73.75 เงิน ชนะเลิศ
2 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปริยัติธีรวิทยา 63.75 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปริยัติโกศลวิทยา 62.25 ทองแดง 4
5 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 57.50 ชมเชย 5
6 บูรพาวิทยานุสรณ์ 56.25 ชมเชย 6
7 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 56.25 ชมเชย 6
8 วัดสระกำแพงใหญ่ 55 ชมเชย 8
9 ดวนใหญ่วิทยา 51.25 ชมเชย 9
10 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 51.25 ชมเชย 9
11 พุทธธรรมวิทยา 50 ชมเชย 11
12 ประชานิมิตรวิจัยศึกษา 48.75 เข้าร่วม 12
13 วัดตะกุดเครือปลอก 48.75 เข้าร่วม 12
14 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 47.50 เข้าร่วม 14
15 วัดจอมพระ 47.50 เข้าร่วม 14
16 โพธิ์ศรีวิทยา 47.50 เข้าร่วม 14
17 ดอนหวายพิทยาคม 46.25 เข้าร่วม 17
18 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 46.25 เข้าร่วม 17
19 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 45 เข้าร่วม 19
20 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 45 เข้าร่วม 19
21 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 42.50 เข้าร่วม 21
22 ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 42.50 เข้าร่วม 21
23 วัดชัยภูมิวนาราม 42.50 เข้าร่วม 21
24 ศรีปริยัติคุณศึกษา 42.50 เข้าร่วม 21
25 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 41.25 เข้าร่วม 25
26 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 41.25 เข้าร่วม 25
27 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 41.25 เข้าร่วม 25
28 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 41.25 เข้าร่วม 25
29 วิสุทธิพรตพิทยาคม 41.25 เข้าร่วม 25
30 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 40 เข้าร่วม 30
31 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 36.25 เข้าร่วม 31
32 สัทธรรมวิทยา 35 เข้าร่วม 32
33 ศรีเกษตรวิทยา 33.75 เข้าร่วม 33
34 ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย 31.25 เข้าร่วม 34
35 ปรางค์กู่วิทยา 31.25 เข้าร่วม 34
36 ปริยัติคุณรสวิทยา 31.25 เข้าร่วม 34
37 วัดบ้านโนนคูณวิทยา 31.25 เข้าร่วม 34
38 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 30 เข้าร่วม 38
39 สระมะค่าวิทยา 27.50 เข้าร่วม 39
40 ประภัสสรวิทยา not found - -
41 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม not found - -
42 พระปริยัติธรรมมุจลินวิทยา not found - -
43 พระปริยัติธรรมวัดหัวดงนาค่าย not found - -
44 วัดพระธาตุบังพวน not found - -
45 วัดไชยมงคลวิทยา not found - -
46 สุวรรณารามวิทยา not found - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา (พุทธ,ธรรมวินัย,ศาสนปฏิบัติ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปริยัติโกศลวิทยา 90 ทอง ชนะเลิศ
2 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท่าสว่างวิทยา 71 เงิน 4
5 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 69 ทองแดง 5
6 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 68 ทองแดง 6
7 วัดสระกำแพงใหญ่ 68 ทองแดง 6
8 ศรีเกษตรวิทยา 68 ทองแดง 6
9 ดวนใหญ่วิทยา 62 ทองแดง 9
10 วิสุทธิพรตพิทยาคม 62 ทองแดง 9
11 โพธิ์ศรีวิทยา 61 ทองแดง 11
12 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 60 ทองแดง 12
13 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 60 ทองแดง 12
14 พุทธธรรมวิทยา 60 ทองแดง 12
15 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 59 ชมเชย 15
16 บูรพาวิทยานุสรณ์ 57 ชมเชย 16
17 ปรางค์กู่วิทยา 57 ชมเชย 16
18 วัดจอมพระ 56 ชมเชย 18
19 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 54 ชมเชย 19
20 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 52 ชมเชย 20
21 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 52 ชมเชย 20
22 ปริยัติคุณรสวิทยา 49 เข้าร่วม 22
23 วัดตะกุดเครือปลอก 49 เข้าร่วม 22
24 วัดบ้านโนนคูณวิทยา 49 เข้าร่วม 22
25 สัทธรรมวิทยา 49 เข้าร่วม 22
26 ปริยัติธีรวิทยา 48 เข้าร่วม 26
27 ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 48 เข้าร่วม 26
28 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 47 เข้าร่วม 28
29 โพธิศึกษา 47 เข้าร่วม 28
30 ประชานิมิตรวิจัยศึกษา 46 เข้าร่วม 30
31 สระมะค่าวิทยา 46 เข้าร่วม 30
32 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 45 เข้าร่วม 32
33 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 45 เข้าร่วม 32
34 ศรีปริยัติคุณศึกษา 45 เข้าร่วม 32
35 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 41 เข้าร่วม 35
36 วัดชัยภูมิวนาราม 39 เข้าร่วม 36
37 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 37 เข้าร่วม 37
38 ประภัสสรวิทยา not found - -
39 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสว่างภูมิดล not found - -
40 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม not found - -
41 พระปริยัติธรรมวัดสำราญนิเวศ not found - -
42 พระปริยัติธรรมวัดอำนาจเจริญ not found - -
43 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) - -
44 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย - -
45 วาปีคณานุสรณ์วิทยา not found - -
46 ศรีเจริญวิทยา not found - -
47 โกวิทวิทยา not found - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 55 ชมเชย ชนะเลิศ
2 พุทธธรรมวิทยา 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วิสุทธิพรตพิทยาคม 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปริยัติธีรวิทยา 46 เข้าร่วม 4
5 ศรีเกษตรวิทยา 45 เข้าร่วม 5
6 ปริยัติโกศลวิทยา 44 เข้าร่วม 6
7 วัดชัยภูมิวนาราม 44 เข้าร่วม 6
8 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 42 เข้าร่วม 8
9 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 40 เข้าร่วม 9
10 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 40 เข้าร่วม 9
11 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 38 เข้าร่วม 11
12 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 38 เข้าร่วม 11
13 ศรีปริยัติคุณศึกษา 38 เข้าร่วม 11
14 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 37 เข้าร่วม 14
15 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 37 เข้าร่วม 14
16 วัดท่าสว่างวิทยา 34 เข้าร่วม 16
17 บูรพาวิทยานุสรณ์ 33 เข้าร่วม 17
18 ปรางค์กู่วิทยา 33 เข้าร่วม 17
19 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 33 เข้าร่วม 17
20 วัดสระกำแพงใหญ่ 33 เข้าร่วม 17
21 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 30 เข้าร่วม 21
22 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 28 เข้าร่วม 22
23 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 20 เข้าร่วม 23
24 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 20 เข้าร่วม 23
25 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 18 เข้าร่วม 25
26 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 18 เข้าร่วม 25
27 โพธิ์ศรีวิทยา 12 เข้าร่วม 27
28 วัดบ้านโนนคูณวิทยา - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปริยัติธีรวิทยา 64 ทองแดง ชนะเลิศ
2 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 59 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 57 ชมเชย 4
5 ปริยัติโกศลวิทยา 56 ชมเชย 5
6 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 55 ชมเชย 6
7 ประชานิมิตรวิจัยศึกษา 53 ชมเชย 7
8 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 51 ชมเชย 8
9 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 51 ชมเชย 8
10 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 51 ชมเชย 8
11 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 50 ชมเชย 11
12 ศรีปริยัติคุณศึกษา 50 ชมเชย 11
13 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 49 เข้าร่วม 13
14 พุทธธรรมวิทยา 49 เข้าร่วม 13
15 ศรีเกษตรวิทยา 49 เข้าร่วม 13
16 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 46 เข้าร่วม 16
17 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 45 เข้าร่วม 17
18 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 44 เข้าร่วม 18
19 วัดสระกำแพงใหญ่ 44 เข้าร่วม 18
20 ปรางค์กู่วิทยา 42 เข้าร่วม 20
21 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 42 เข้าร่วม 20
22 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 42 เข้าร่วม 20
23 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 40 เข้าร่วม 23
24 วัดท่าสว่างวิทยา 40 เข้าร่วม 23
25 บูรพาวิทยานุสรณ์ 39 เข้าร่วม 25
26 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม - -
27 วัดบ้านโนนคูณวิทยา - -
28 วิสุทธิพรตพิทยาคม - -
29 โพธิ์ศรีวิทยา - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีเกษตรวิทยา 75.60 เงิน ชนะเลิศ
2 ปริยัติโกศลวิทยา 69.60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพธิ์ศรีวิทยา 68.30 ทองแดง 4
5 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 66.80 ทองแดง 5
6 ดวนใหญ่วิทยา 66.50 ทองแดง 6
7 วัดสระกำแพงใหญ่ 60.50 ทองแดง 7
8 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 59.30 ชมเชย 8
9 วัดบ้านโนนคูณวิทยา 58.70 ชมเชย 9
10 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 57.20 ชมเชย 10
11 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดธาตุ not found - -
12 วัดศรีวิชัยวนาราม not found - -
13 วัดโกเสยเขต not found - -
14 หนองขุ่นวิทยา not found - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 ศรีปริยัติคุณศึกษา 39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 36 เข้าร่วม 4
5 วิสุทธิพรตพิทยาคม 34 เข้าร่วม 5
6 ดอนหวายพิทยาคม 32 เข้าร่วม 6
7 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 32 เข้าร่วม 6
8 ปริยัติโกศลวิทยา 32 เข้าร่วม 6
9 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 32 เข้าร่วม 6
10 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 32 เข้าร่วม 6
11 ปรางค์กู่วิทยา 30 เข้าร่วม 11
12 ปริยัติธีรวิทยา 30 เข้าร่วม 11
13 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 28 เข้าร่วม 13
14 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 28 เข้าร่วม 13
15 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 28 เข้าร่วม 13
16 วัดท่าสว่างวิทยา 28 เข้าร่วม 13
17 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 26 เข้าร่วม 17
18 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 26 เข้าร่วม 17
19 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 26 เข้าร่วม 17
20 สัทธรรมวิทยา 26 เข้าร่วม 17
21 ปริยัติคุณรสวิทยา 24 เข้าร่วม 21
22 ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 24 เข้าร่วม 21
23 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 24 เข้าร่วม 21
24 วัดจอมพระ 24 เข้าร่วม 21
25 วัดสระกำแพงใหญ่ 24 เข้าร่วม 21
26 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 22 เข้าร่วม 26
27 พุทธธรรมวิทยา 22 เข้าร่วม 26
28 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 22 เข้าร่วม 26
29 โพธิ์ศรีวิทยา 22 เข้าร่วม 26
30 สระมะค่าวิทยา 20 เข้าร่วม 30
31 บูรพาวิทยานุสรณ์ 18 เข้าร่วม 31
32 วัดบ้านโนนคูณวิทยา 18 เข้าร่วม 31
33 วัดชัยภูมิวนาราม 16 เข้าร่วม 33
34 โพธิศึกษา 16 เข้าร่วม 33
35 ปทุมพิทยากร not found - -
36 ประภัสสรวิทยา not found - -
37 วัดบูรพารามวิทยาสรรค์ not found - -
38 วัดพระธาตุวิทยา not found - -
39 วัดโกเสยเขต not found - -
40 วัดไชยมงคลวิทยา not found - -
41 ศรีมงคลศึกษากร not found - -
42 ศรีเกษตรวิทยา - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีเกษตรวิทยา 70.20 เงิน ชนะเลิศ
2 วัดสระกำแพงใหญ่ 63.20 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปริยัติโกศลวิทยา 59.40 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีปริยัติคุณศึกษา 58.80 ชมเชย 4
5 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 58.70 ชมเชย 5
6 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 58 ชมเชย 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 96.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ปริยัติโกศลวิทยา 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพธิศึกษา 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีเกษตรวิทยา 85.33 ทอง 4
5 ปริยัติธีรวิทยา 85 ทอง 5
6 วัดสระกำแพงใหญ่ 84.66 ทอง 6
7 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 84.33 ทอง 7
8 ปรางค์กู่วิทยา 84 ทอง 8
9 ปริยัติคุณรสวิทยา 82.66 ทอง 9
10 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 80.66 ทอง 10
11 กิตติญาณวิทยา not found - -
12 พระปริยัติธรรมวัดประชานิยม not found - -
13 วัดท่าน้ำพอง not found - -
14 วัดบ้านโนนคูณวิทยา - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 82.33 ทอง ชนะเลิศ
2 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พุทธธรรมวิทยา 78 เงิน 4
5 ปริยัติธีรวิทยา 76.33 เงิน 5
6 บูรพาวิทยานุสรณ์ 75.33 เงิน 6
7 ศรีเกษตรวิทยา 72.66 เงิน 7
8 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 71.66 เงิน 8
9 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 68 ทองแดง 9
10 ปริยัติโกศลวิทยา 68 ทองแดง 9
11 วัดบ้านโนนคูณวิทยา 64.66 ทองแดง 11
12 ปรางค์กู่วิทยา 63.66 ทองแดง 12
13 วัดตะกุดเครือปลอก 60 ทองแดง 13
14 ดวนใหญ่วิทยา 51.33 ชมเชย 14
15 วัดท่าสว่างวิทยา 50.83 ชมเชย 15
16 วัดสระกำแพงใหญ่ 50 ชมเชย 16
17 กิตติญาณวิทยา not found - -
18 ตราชูพิทยาคม not found - -
19 ประชานิมิตรวิจัยศึกษา - -
20 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ - -
21 พระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม not found - -
22 วัดโกเสยเขต not found - -
23 โพธิ์ศรีวิทยา - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 86.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บูรพาวิทยานุสรณ์ 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดตะกุดเครือปลอก 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดวนใหญ่วิทยา 77 เงิน 4
5 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 73.33 เงิน 5
6 วัดสระกำแพงใหญ่ 70 เงิน 6
7 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 69.67 ทองแดง 7
8 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 69.33 ทองแดง 8
9 ปรางค์กู่วิทยา 69 ทองแดง 9
10 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 68.66 ทองแดง 10
11 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 68 ทองแดง 11
12 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 67.66 ทองแดง 12
13 วิสุทธิพรตพิทยาคม 66 ทองแดง 13
14 ปริยัติโกศลวิทยา 64.50 ทองแดง 14
15 วัดบ้านโนนคูณวิทยา 64 ทองแดง 15
16 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 61.16 ทองแดง 16
17 ศรีเกษตรวิทยา 60.67 ทองแดง 17
18 สระมะค่าวิทยา 59.67 ชมเชย 18
19 ปริยัติธีรวิทยา 58 ชมเชย 19
20 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 50 ชมเชย 20
21 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา - -
22 มงคลญาณปริยัติ not found - -
23 วัดตาลเรืองวิทยา not found - -
24 วัดพระธาตุวิทยา not found - -
25 หนองขุ่นวิทยา not found - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พุทธธรรมวิทยา 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ปริยัติธีรวิทยา 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพธิ์ศรีวิทยา 85 ทอง 4
5 ศรีเกษตรวิทยา 84 ทอง 5
6 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 83 ทอง 6
7 ศรีปริยัติคุณศึกษา 82 ทอง 7
8 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 81 ทอง 8
9 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 80 ทอง 9
10 วัดท่าสว่างวิทยา 78 เงิน 10
11 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 77 เงิน 11
12 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 76 เงิน 12
13 วิสุทธิพรตพิทยาคม 75 เงิน 13
14 สระมะค่าวิทยา 74 เงิน 14
15 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 73 เงิน 15
16 วัดสระกำแพงใหญ่ 72 เงิน 16
17 วัดบ้านโนนคูณวิทยา 71 เงิน 17
18 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 69 ทองแดง 18
19 ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย 68 ทองแดง 19
20 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 67 ทองแดง 20
21 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 67 ทองแดง 20
22 ปริยัติคุณรสวิทยา 66 ทองแดง 22
23 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 66 ทองแดง 22
24 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 65 ทองแดง 24
25 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 65 ทองแดง 24
26 ประชานิมิตรวิจัยศึกษา 64 ทองแดง 26
27 ปริยัติโกศลวิทยา 64 ทองแดง 26
28 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 63 ทองแดง 28
29 โพธิศึกษา 62 ทองแดง 29
30 กิตติญาณวิทยา not found - -
31 กิตติวิทยากร not found - -
32 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ - -
33 ประภัสสรวิทยา not found - -
34 มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ not found - -
35 วัดชัยภูมิวนาราม - -
36 วัดศรีสะอาด not found - -
37 เจริญทัศน์วิทยา not found - -
38 เทพบัณฑิตวิทยาลัย not found - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีเกษตรวิทยา 76.50 เงิน ชนะเลิศ
2 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 72.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พุทธธรรมวิทยา 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสระกำแพงใหญ่ 65 ทองแดง 4
5 ดวนใหญ่วิทยา 64.50 ทองแดง 5
6 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 63 ทองแดง 6
7 วัดท่าสว่างวิทยา 62.50 ทองแดง 7
8 ปรางค์กู่วิทยา 62 ทองแดง 8
9 ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย 61 ทองแดง 9
10 โพธิ์ศรีวิทยา 60 ทองแดง 10
11 ปริยัติโกศลวิทยา 59 ชมเชย 11
12 สัทธรรมวิทยา 56.50 ชมเชย 12
13 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 56 ชมเชย 13
14 วัดบ้านโนนคูณวิทยา 55 ชมเชย 14
15 ศรีปริยัติคุณศึกษา 54 ชมเชย 15
16 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 51 ชมเชย 16
17 ปริยัติธีรวิทยา 50 ชมเชย 17
18 วิสุทธิพรตพิทยาคม 50 ชมเชย 17
19 สระมะค่าวิทยา 50 ชมเชย 17
20 ทรายมูลปริยัติวิทยา not found - -
21 ประชานิมิตรวิจัยศึกษา - -
22 วัดหนองแวงวิทยา not found - -
23 วัดโคเขตตาราม not found - -
24 ศรีศาสนวิทยา not found - -
25 เทพบัณฑิตวิทยาลัย not found - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน