ขอเชิญร่วมงานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2560
          สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11  ขอนิมนต์/   เรียนเชิญ ผู้จัดการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมงานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ "ศรีนครชัยบุรินทร์ ถิ่นนครลำดวน"  ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21-22  ธันวาคม 2560  ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา  วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง)  ตำบลเมืองใต้  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ....!!!
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:46 น.